ΥΠΟΒΟΛΗ

Συμπληρώστε την διπλανή φόρμα με τα στοιχεία όπως αναγράφονται.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις εισηγήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 24/3/2019 και ο Πρόεδρος αυτής θα ειδοποιήσει τους αιτούντες εισηγητές για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους.

Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο συνέδριο επιλέξτε το παρακάτω κουμπί.

Φόρμα υποβολής εισήγησηςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ (μέχρι 200 λέξεις):