Επιστημονική επιτροπή

 Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

 Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας, πρώην Πρύτανης

 Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών, Πρώην Πρύτανης

 Καθηγητής Παν/μίου Yale USA

 Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας, πρώην Αντιπρύτανης Παν/μίου Θεσσαλίας

 Καθηγήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας

 Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

 Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

 Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.

 Επίτιμος Γενική Δ/ντρια Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οργανωτική επιτροπή

 Δήμαρχος Ιστιαίας – Λ. Αιδηψού, – (Πρόεδρος)

Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας, πρώην Πρύτανης

Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας, πρώην Αντιπρύτανης Παν/μίου Θεσσαλίας

Καθηγήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

Επίτιμος Γενική Δ/ντρια Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Χημικός – Συγγραφέας

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου

Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Ιστιαίας – Λ. Αιδηψού

Πρόεδρος Ξενοδόχων Λ. Αιδηψού

Εκπαιδευτικός ΠΕ01 MS ED, Eιδικός παιδαγωγός

Εγγραφή Συνέδρων Κάντε την εγγραφή σας

Υποβολή εισήγησης

Υποβάλετε την εισήγησή σας